Want to know more, please click

Followers

Pages

Friday, March 18, 2011

PROFESION KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA  1. Aktiviti:

Senaraikan secara teratur tugas seorang pengurus keselmatan daripada perihalan tugas mengikut Kamus Pengelasan Pekerjaan (DOT) di atas.

.Senaraikan secara teratur tugas seorang pengurus keselamatan daripada perihalan tugas mengikut Kamus Pengelasan Pekerjaan (DOT) di atas.
o   Merancang, melaksana, menyelaras program dan sistem bagi meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
o   Mengumpul, menganalisis dan mentafsir data dan perangkaan mengenai keselamatan & kesihatan
o   Menyediakan laporan berkaitan keselamatan & kesihatan.
o   Mewujudkan kaedah bagi menilai program keselamatan
o   Mengemaskinikan dan mengembangkan pengetahuan keselamatan & kesihatan
o   Menjalankan penyelidikan keselamatan & kesihatan


  1. Tugasan (Bincangkan!)

    • Adakah sekolah mempunyai Safety Professional?
    • Kalau tidak, siapa memainkan peranan ini?
    • Setakat mana kuatkuasa undang-undang terhadap ‘Pengurus Keselamatan’ di sekolah?

Adakah sekolah mempunyai Safety Professional?
o   Tidak.

Kalau tidak, siapa memainkan peranan ini?
o   Gugu PTV.dan pengetua sekolah

.Setakat mana kuatkuasa undang-undang terhadap ‘Pengurus Keselamatan’ di sekolah?

o   Setakat ini kebanyakan sekolah hanya melaksanakan pengurusan keselamatan pada tahap yang minimum sahaja.
o   Ini kerana tidak ada jawatankuasa keselamatan yang ditubuhkan di sekolah.
o   Oleh itu pengurusan hanyalah dilakukan oleh guru yang menggunakan bengkel dengan dibantu beberapa orang yang menjaga bengkel.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...