Want to know more, please click

Followers

Pages

Saturday, May 7, 2011

contoh SOAL SELIDIK BAGI MENGKAJI PASARAN PRODUK

“MARKET SURVEY”
FILLET HARUAN SALAI


Objektif :
Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai kesesuaian produk fillet haruan salai.
.
Borang selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden. Manakala Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian ini.

Arahan :
1. Soal selidik ini mengandungi 14 soalan berkaitan dengan persoalan kajian.
2. Sila tanda pilihan yang paling sesuai mewakili pendapat anda mengenai kesesuaian produk makanan iaitu fillet haruan salai.
3. Kejasama anda amatlah kami hargai.

Penyelidik:

Mohd Taufik Bin Abd Rashid AP073084
Sazari Bin Sapawi AP073120

Bahagian A
ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan bagi kenyataan yang berkaitan dengan diri anda.
Bagi soalan terbuka, tulis jawapan anda dengan tepat dan jelas diruangan yang telah disediakan.

1. Jantina : Lelaki Perempuan


2. Umur : ______ tahun

25-30
31-35
36-40
41-45
46-50

3. Bangsa : Melayu Cina India

Lain-lain, sila nyatakan ___________________


4. Pekerjaan Bekerja Pelajar


Suri Rumah Peruncit

Lain-lain, sila nyatakan : _________________

5. Pendapatan seisi keluarga sebulan

Kurang dari RM 1000

RM 1001 – RM 2000

RM 2001 – RM 3000

RM 3001 – RM 4000

Lebih dari RM 4001


Bahagian B
ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan bagi kenyataan yang berkaitan.

1. Adakah anda mengemari produk salai ?

Ya Tidak

2. Apakah jenis produk salai tersebut?

i. Daging
ii. Keli
iii. Haruan
iv. Ayam kampung
v. Burung puyuh
vi. Lain-lain, sila nyatakan :_______________________________

3. Adakah anda mengetahui tentang produk fillet haruan salai?

Ya Tidak


4. Apakah pendapat anda tentang harga produk salai?
Murah Sederhana Mahal


5. Apakah pendapat anda tentang produk fillet haruan salai?
Sukar disalai Senang disalai

Ambil masa yang lama Ambil masa yang pendek

6. Adakah anda bersetuju jika ikan haruan diinovasikan menjadi produk makanan fillet haruan salai?

YA TIDAK


7. Adakah anda akan membeli produk fillet haruan salai jika ia berada di pasaran ?

YA TIDAK

8. Adakah anda akan memasak fillet haruan salai dalam penyediaan sajian makanan ?

YA TIDAK

Click ads for your tq

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...