Want to know more, please click

Followers

Pages

Wednesday, June 18, 2014

tip murah rezeki

Click ads for your tq or like.

Thursday, April 24, 2014

KES TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA JOHOR BAHRU (TTPM-JB)SENARAI KES-KES PERBICARAAN DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM:
PUAN MAZNAH BINTI HARON
HARI:  RABU            TARIKH:  13 JANUARI 2010                   JAM: 11.30 PAGI  
MAHKAMAH TRIBUNAL JOHOR BAHRU
NORAINI BINTI ABD JALIL - PIHAK YANG MENUNTUT
CHAN FURNITURE (M) SDN BHD - PIHAK PENENTANG
BARANGAN ELEKTRIK
SEBAB KEPUTUSAN
            Dalam tuntutan ini pihak yang menentang (PYM) telah memfailkan tuntutan kepada tribunal terhadap penentang iaitu Chan Furniture (M) Sdn Bhd untuk menuntut home theater yang telah dibawa ke kedai tersebut untuk dibaiki. Malangnya home theater tersebut telah hilang. Harga barang tersebut adalah RM 2280 dan PYM telah membayar 9 kali ansuran iaitu RM95/bulan maka jumlah ansuran yang telah dibayar oleh PYM sebanyak RM 855. PYM telah membeli barang tersebut dari P memandangkan pada masa tersebut P sedang membuat promosi iaitu pakej RM 10 untuk pembayaran pertama.  
            Persoalan utama kes ini ialah PYM tidak berpuas hati dengan servis yang telah dijalankan oleh P kerana bagaimana home theater tersebut boleh hilang daripada tanggungjawab. PYM ingin menuntut ganti rugi yang setimpal dengan barangan tersebut dan membatalkan kontrak pembelian.

 HURAIAN KES
            Pihak penentang yang diwakili oleh pengurus cawangan, En Liu dan seorang saksi iaitu Cik Ima berjawatan credit controller manakala PYM diwakili oleh Pn Noraini Binti Abd Jalil. Kedua-dua pihak berasaldari Mersing.
Pada 21/5/2008, PYM telah membeli sebuah home theater secara ansuran. Pada bulan Ogos 2009, home theater tersebut telah didapati rosak dan PYM telah membuat aduan ke P supaya home theater tersebut dibaiki. PYM membuat aduan melalui telefon. Pihak P telah mengarahkan 2 orang pekerja iaitu En Maha dan seorang lagi pergi ke rumah PYM dengan menaiki lori maka home theater tersebut dibawa ke P. PYM mendakwa tiada resit yang menyatakan bahawa 2 orang pekerja tersebut telah mengambil barang elaktrik tersebut dari rumah PYM. Pihak P mendapati bahawa barang tersebut telah tamat jaminan dan dan menyarankan kepada P jika hendak dibaiki, barang tersebut hendaklah dibawa ke kilang Samsung yang terletak di Johor Baharu.
Pihak PYM mengambil keputusan di dalam talian agar home theater tersebut tidak perlu dibaiki di kilang Samsung dan membayar deposit agar syarikat tersebut membaikinya. Sebulan selepas itu, PYM membawa deposit RM 50 untuk deposit baiki.  ingin mencari pihak lain yang tahu untuk membaikinya. Cik Ima memberitahu bahawa barang PYM tiada dalam simpanan P dengan alasan bahawa suami PYM telah mengambil barang tersebut. Suami PYM menidakkan apa yang diperkatakan oleh Cik Ima. PYM telah pergi ke kedai untuk berbincang mengenai masalah tersebut secara bersemuka. P tidak mahu bertanggungjawab atas kehilangan tersebut dan meminta wang ansuran.
Dari keterangan P, syarikat tersebut telah menerima laporan tentang kerosakan home theater daripada PYM. P mengesahkan bahawa 2 orang pekerja telah pergi ke rumah PYM dengan lori untuk mengambil barang tersebut. Pada 18/9/2009, bahagian pengurusan kredit telah mengesahkan bahawa PYM telah membayar RM 570/6 bulan.
P mendakwa suami PYM telah mengambil barang tersebut dan ini boleh dipertikaikan bahawa tiada tandatangan pada resit barang itu diambil. Kemungkinan orang lain yang menyamar menjadi suami PYM dan seterusnya mengambil barang tersebut.
Setelah mendengar kedua-dua penjelasan daripada pihak PYM dan juga pihak P, hakim tribunal telah membuat award di mana pihak P diberikan amaran agar tidak mengulangi kesilapan yang sama dan meminta P mengambil tandatanagn apabila sesuatu barang keluar daripada kedai. Hakim juga meminta pihak P meminta maaf atas perkara yang terjadi. Perjanjian pembelian antara PYM dan P dibatalkan. PYM mendapat RM 150 dari pihak P untuk duit minyak dan kos lain RM 200 manakala PYM terpaksa membayar RM 570 ke P iaitu bayaran tertunggak selama 6 bulan.
            Bayaran kepada PYM mestilah dilakukan dalam masa 14 hari award ini dikeluarkan oleh mahkamah. Sekiranya pihak P gagal membayar balik tuntutan PYM atau sebaliknya maka mahkamah akan mengambil tindakan mengikut undang-undang yang sedia ada.
Click ads for your tq or like.

Wednesday, April 2, 2014

Soalan objektif argoteknologi1.                  Antara berikut yang manakah bukan bahan untuk membuat kompos?
(A) sisa makanan                           (B) rumput segar
(C) kapur                                       (D) baja-baja nitrogen

2.                  Berapa lamakah kompos siap untuk digunakan jika ianya dikacau setiap minggu?
(A) 1-2 bulan                                (B) 3-4 bulan
(C) 5-6 bulan                                 (D) 7-8 bulan

3.                  Manakah antara berikut merupakan kegunaan kompos?
(A) hiasan                                      (B) pelembap tanah
(C) sungkupan permukaan        (D) membekalkan nutrien

4.                  Mengapakah timbunan kompos dibina seperti piramid?
(A) mudah disiram                       
(B) mudahkan sistem penguraian
(C) untuk menakung air hujan agar mempercepatkan proses pereputan.
(D) Untuk memberi kestabilan yang baik dan biarkan air hujan
mengalir.

5.                  Apakah yang dimaksudkan dengan kompos?
(A) baja organan                         (B) sejenis bahan pelembap
(D) baja campuran                         (D) baja organic

6.                  Manakah antara berikut merupakan saiz yang sesuai untuk membuat timbunan kompos?
(A)  Tapak (1.2meter), Bahagian atas ( 2 meter) dan tinggi (2 meter)
(B)   Tapak (2 meter), bahagian atas (1 meter) dan tinggi (2.5 meter)
(C)   Tapak (1 meter), bahagian atas ( 0.5 meter) dan tinggi (1.5 meter)
(D)  Tapak (1.5 meter), bahagian atas (1.2 meter) dan tinggi (1.2 meter)

7.                  Kenapakah kompos penting untuk menambah kesuburan tanah?
(A)  Kerana terdapat bahan-bahan seperti tahi binatang dan tulang-tulang ikan.
(B)   Dapat memperbaiki struktur tanah
(C)   Kerana kandungan bahan organannya yang tinggi dapat memperbaiki fizikal tanah.
(D)  Kerana proses pereputan dari bahan-bahan terbuang yang telah sebati dengan tanah.

8.                  Bagaimanakah untuk mengetahui kompos yang dibuat telah berhasil?
(A)  kayu berada dalam keadaan kering dan panas apabila ditarik keluar dari timbunan kompos.
(B)   kayu berada dalam keadaan panas dan lembap apabila ditarik keluar dari timbunan kompos.
(C)   kayu berada dalam keadaan kering dan lembap apabila ditarik keluar dari timbunan kompos.
(D)  kayu berada dalam keadaan kering dan sejuk apabila ditarik keluar dari timbunan kompos

9.                  Antara berikut, yang manakah bukan kepentingan kompos?
(A)  sebagai cara menggunakan hasil lebihan ladang
(B)   untuk menambah kesuburan tanah
(C)   untuk menggantikan baja bukan organan
(D)  untuk mempelbagaikan baja tumbuhan

10.              Apakah fungsi kapur di letakkan di dalam kompos?
(A)  mempercepatkan proses penguraian
(B)   melambatkan proses berlakunya kompos
(C)   mengawal suhu kompos
(D)  menambah kesuburan

Subjective Question

  1. Which one of this is not material to do compost?
(A) Scraps of food                                    (B) fresh grass
(C) Lime                                        (D) fertilizer nitrogen

  1. How long compost will be using if it mixes every week?
(A) 1-2 month                              (B) 3-4 month
(C) 5-6 month                               (D) 7-8 month

3.   Where among following make composts use?
(A) ornament                                       (B) land moisturizer
(C) surface thrust                              (D) provide nutrients

4.   Why composts pile built as pyramid?
(A) easy watered                    
 (B) simplify decomposition system
(C) to be stagnant rain water that accelerate the process decaying.
(D) To provide stability and lets water rain ran.

5.   What is driving at with compost?
(A) organan fertilizer                        (B) a kind of moisturizer material
(D) mixed fertilizer                             (D) fertilizer organic

6.   Where among following make right size to make composts pile?
(A)       Site (1.2meter), Top ( 2 metre) and high (2 metre)
(B)       Site (2 metre), top (1 metre) and high (2.5 metre)
(C)       Site (1 metre), top ( 0.5 metre) and high (1.5 metre)
(D)       Site (1.5 metre), top (1.2 metre) and high (1.2 metre)


7.   Why composts important to increase soil fertility?
(A)       Because exist materials as dung and fish bones.
(B)       Can improve soil structure
(C)       Because his organan's matter content
(D)       Because decaying process from materials abandoned which has been integrated with earth.

8.   How to know composts make had been fruitful?
(A)       wood is in dry state and hot when off out from pile compost.
(B)       wood is in hot conditions and damp when off out from pile compost.
(C)       wood is in dry state and damp when off out from pile compost.
(D)       wood is in dry state and cold when off out from pile compost

9.   Among following, which not composts advantage?
(A)       as means use farm surplus revenue
(B)       to increase soil fertility
(C)       to replace fertilizer not organan
(D)       to diversify plant fertilizer

10. What is lime function in put in composts?
(A)       accelerate process of decomposition
            (B)       delay the process happened composts
(C)       control composts temperatures
(D)       adding fertilitySoalan subjektif

1.                  Apakah yang dimaksudkan dengan kompos?
2.                  Terangkan 2 kepentingan kompos.
3.                  Mengapa kapur digunakan sebagai bahan membuat kompos?
4.                  Mengapa binaan kompos dibina seperti pyramid?
5.                  Bagaimanakah membuat ujian kejayaan kompos?

Jawapan:

1.                  Kompos adalah baja organan yang dibuat daripada sayur-sayuran dan tahi binatang.
2.                  a) sebagai suatu cara menggunakan hasil lebihan ladang.
b) untuk menambah kesuburan tanah.
c) untuk menggantikan baja bukan organan.
3.         Untuk mempercepatkan proses penguraian dengan menggiatkan bakteria dan pada masa yang sama mencegah keasidan dalam timbunan daripada bertambah kepada aras yang menghalang penguraian bakteria.
4.         Untuk memberi kestabilan yang baik dan biarkan air hujan mengalir.
5.         Selepas 3-4 hari,
a) Cucukkan sebatang kayu yang kering dan licin ke bahagian tengah   
    timbunan itu dari tepi.
            b) Tarik keluar kayu itu selepas 10-15 minit.
            c) Jika kayu itu panas dan lembap, keadaan itu adalah sesuai.
            d) Jika kayu itu sejuk dan kering, penguraian tidak berlaku dan perlu dibuat 
                semula.

Subjective question

1.         Whatcompost?
2.         Elucidate 2 interest compost.
3.         Why lime use as material in composting?
4.         Why composts building built as pyramid?
5.         How make composts achievement test?

Answer:

1.         Compost is organan fertilizer those made from vegetable and dung.
2.         a) as one way of using revenue farm surplus.
            b) to increase soil fertility.
            c) to replace fertilizer not organan.
3.         To accelerate process of decomposition with stimulate bacteria and
            at the time that also prevent pile deep acidity from increased to level
             prevent bacteria decomposition.
4.         To provide stability good and lets water rain ran.
5.         After 3-4 day,
            a) Pierce one-piece smooth and dry wood into the centre the pile from the edge.
            b) Attract out the wood after 10-15 minute.
            c) If the wood is hot and damp, those circumstances are suitable.
            d) If the wood is cold and dry, decomposition not happen and must done again.

Click ads for your tq or like.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...