Want to know more, please click

Followers

Pages

Friday, April 29, 2011

ujian 2 Islam dan isu-isu Semasa


Arahan:     Jawab dua soalan sahaja.

1.    A.   Apa yang, dimaksudkan oleh misi dunia barat tentang globalisasi.

B.   Huraikan cabaran globalisasi dari sudut ekonomi terhadap dunia sebelah timur.

(markah 10)

  2.  A.   Jelaskan faktor-faktor utama yang melahirkan persoalan moral
                    dikalangan masyarakat.
                      -  Kelemahan institusi kekeluargaan.
                      -  Pengaruh media massa dan elektronik.
                      -  Sikap menyembunyikan masalah.
                      -  Kerapuhan pegangan agama
                      -  Pengaruh persekitaran

 B.    Nyatakan lima faktor utama penyelesaian terhadap masalah moral.
                      -  Penerapan dan pengamalan ajaran agama.
                      -  Pemimpin yang berkualiti.
                      -  Pengukuhan institusi keluarga.
                      -  Sistem pendidikan yang berkesan.
                      -  Pembudayaan ilmu.
                      -  Membina kepimpinan generasi muda.
(markah 10)

3.       A.   Nilai baik dalam dunia sains barat masih berpegang kepada fahaman sekular.
             Bincangkan

B.   Moral sains dan teknologi ciptaan barat berpegang kuat kepada faham
       emperikal dan menolak agama.  Beri komen anda.

(markah 10)

    4.   A.   Kezaliman dunia barat masa kini adalah dalam bentuk penguasaan
 politik dan kuasa senjata kepada dunia membangun. Huraikan.

B.      Budaya hidup masyarakat dunia hari ini adalah lahir daripada acuan dan pengaruh      
      budaya masyarakat barat.  Beri komen anda.

(markah 10)
Click ads for your tqNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...