Want to know more, please click

Followers

Pages

Monday, April 25, 2011

ujian 1 Islam dan isu-isu Semasa

Arahan: Jawab (2) dua soalan sahaja.


1. A. Apakah yang dimaksudkan oleh misi dunia barat tentang globalisasi dari
sudut kuasa politik.
- Usaha mendemokrasikan seluruh dunia. Ianya dirancang melalui penyebaran propaganda ideologi kedalam masyarakat. Selsepes era perang dingin dan kejatuhan soviet union.
- Ledakan globalisasi menimbulkan dua cabaran iaitu mewujudkan satu dunia satu ideologi dan cabaran kepada masyarakat mempertahankan ideologi dan pegangan dari serangan ideologi lain.
-

B. Huraikan cabaran globalisasi dari sudut cengkaman kapitalis barat terhadap dunia membangun.
- Berlaku persaingan dimana negara yang kurang mampu akan tengelam dalam pengaruh gergasi ekonomi. Syarikat gergasi akan terus menguasai pasaran dan melakukan perubahan dan strategi disamping mencari peluang dalam pasaran baru.
- Sistem kapitalis hanya mementingkan keuntungan semata-mata dan akan melakukan apa saja untuk mendapat keuntungan.
- Membuka pasaran kepada pihak luar(AFTA, NAFTA dll)
- Wujudnya kuasa ekonomi baru seperti China dan negara asia lain.
- Penerimaan barangan barat dan hiburan.
(Markah 10)

2. A. Persoalan moral dikalangan masyarakat kini bukan sahaja disebabkan pengaruh
budaya barat. Bincangkan.
- Ibubapa yang lebih mementingkan metarialistik dan kurang memberikan tumpuan kepada anak-anak.
- Kurang didikan agama dan nilai-nilai murni.
- Ibubapa membiarkan anak-anak tanpa pengawasan. (tonton cerita lucah)
- Guru merahsiakan salah laku pelajar.
- Dipengaruhi 2 faktor iaitu unsur luaran yang didorong oleh persekitaran yang tidak membina dan media elektronik.

B. Adakah fahaman sekular mampu mengatasi masalah gejala social dikalangan
masyarakat. Beri komen anda.
- Sekular tidak dapat mengatasi masalah sosial.
- Fahaman sekular memisahkan agama dengan segala aspek kehidupan.
-
(Markah 10)

3. A. Nilai baik dalam dunia sains barat masih berpegang kepada fahaman sekular.
Bincangkan.

B. Sains, teknologi dan agama bersifat sepadu bagi membina masyarakat yang
beretika.. Beri komen anda.

(Markah 10)

4. A. Penjajahan dunia barat masa kini adalah dalam bentuk penguasai politik dan
kuasa senjata kepada dunia membangun. Huraikan.

B. Keadilan wujud dalam sistem ekonomi Islam. Beri komen anda.

(markah 10)


Click ads for your tq
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...