Want to know more, please click

Followers

Pages

Sunday, October 2, 2011

JENIS DAN CARA PENILAIAN


PROSES PENILAIAN
-          Penentuan objektif (tinggi-menganalisis & rendah-3m) dan criteria(obj.tggi-mrkh lulus 75%)
-          Pengumpulan maklumat yang relevan(kaedah biasa-ujian)
-          Pemprosesan maklumat(skor mentah-%, mod, min, median)
-          Pembentukan kesimpulan keputusan
PENGGUNAAN UJIAN RUJUKAN NORMA DAN KRITERIA
-          Ujian rujukan norma(potensi):
- Mentafsir kekuatan dan kelemahan kurikulum(PSR,PMR,SPM-ciri-ciri membanding, masa tetap, cepat & serentak dilaksanakan)
- Membandingkan pencapaian dengan kecerdasan@potensi pelajar
- Membandingkan pelajar-pelajar
- Menentukan kemajuan pelajar
- Sumber data penyelidikan
-          Ujian rujukan kriteria(prestasi):
- Mendiagnosis pembelajaran(ukur prestasi pelajar-kesan spesifik pelajar)
- Mengesan kelemahan dan meningkatkan pengajaran
PENILAIAN PSIKOMOTOR
-          Pergerakan fizikal-menilai tahap perkembangan
-          Ujian: Ujian perlakuan @ ujian prestasi
-          Ukuran psikomotor: Ukuran tepatan(kriteria dinilai-ketepatan),
                                    Ukuran masa(kriteria pengukur-tempoh masa)
PENILAIAN SUMATIF(tertentu)
-          Penilaian peringkat akhir:
- akhir tahun persekolahan(PTS, UPSR, PMR, SPM.STPM)
- akhir bulan(ujian bulanan)
- akhir semester/penggal(exam)
- akhir kelas(penilaian pengajaran guru)
PENILAIAN FORMATIF(berterusan)
-          Exam tahunan(Tkt 1,2,4,6- pep.formatif ke arah PMR, SPM, STPM pep.sumatif)
-          Mengesan pengetahuan & kefahaman pelajar dlm satu2 bab
-          Membimbing pelajar
-          Maklumat kemajuan(tindakan perlu diambil)
-          Menjamin pencapaian berkesan
PENILAIAN KBSR(1982) & KBSM(1988)
-          KBSR:
- Penguasaan 3M
- Btk penilaian- akhir tahun pra sekolahan rendah(UPSR)
- PBKS:Tujuan(tgktkan mutu penilaian,motif pem.murid &pelbagaikan suasana/jenis ujian)
            Skop(pcapaian-pengetahuan,pkbgn-minat/sikap/nilai & kebolehan-amali/psikomotor)
            Obj(ujian pncpian, ujian prstasi-lisan/bacaan/pkbgn pljr) & ujian situasi-sikap/nilai)
-          KBSM:
- tekankan pkbgn individu
- bantu kmbg potensi(JERI)
- lahirkan pelajar yg boleh sesuaikan diri dlm msykt

BAB 7 PRINSIP PEMBINAAN UJIAN

KEESAHAN UJIAN
-          Boleh ukur apa yang hdk diukur
-          Berdasarkan obj t/laku(menyenaraikan/menamakan/mentaksir/menerangkan/menceritakan)
-          Kesesuaian aras(s.rendah-s.menengah)
-          Kesesuaian kandungan(ujian kelas-ujian pcubaan PMR)
KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN
-          Boleh ukur dgn tepat apa yang hdk diukur
-          Skor sama(dijlnkan berulangkali-situasi yg sama/j.masa yg pdk)
-          Kebolehpercayaan yang tinggi:
o    X boleh utk semua pelajar/semua situasi
o    Boleh kepada populasi sama (umur/mental/pededahan)
-          Jaminan kebolehpercayaan:
- kurang selisihan antara 2 skor
-     Memperbaiki k/pcyaan:
- > bnyk soalan/soalan/arahan(jelas/difahami)/situasi(sama/selesa)/skim 
  permakahan(jelas/teliti)

KEOBJEKTIFAN UJIAN
-          > konsisten&tepat
-          Menjamin keobjektifan:  Disemak(pemeriksa/rakan2)/skim pemarkahan dibincang & disetujui
KEKOMPREHENSIFAN UJIAN
-          Merangkumi semua topik
-          Berdsrkan aspek berbeza(PKAASP)
-          Kesan x komprensif(soalan memperdaya):
§  pelajar suka analisis x bpluang beri pdpt
§  pelajar x tahu dpt mrkh rendah sbb tpedaya
- Menjamin kekomprehensifan- semak&bincang
KEMUDAHTADBIRAN UJIAN
-          Mudah diurus
-          Ciri2: arahn(pdk/jelas/difhmi), masa(sngkt), x perlu terlatih, pskorn(mdh/cepat), jimat(kos/masa/tnga)

BAB 8  PERANCANGAN & PENTADBIRAN UJIAN

MENENTUKAN TUJUAN(pendekatan ruj.norma/kriteria)
-          Penempatan pelajar
-          Memerhati kemajuan pelajar
-          Mendiagnosis kesukaran pembljran
-          Menentukan pencapaian akhir unit
MENENTUKAN JPU
-          Boleh memberikan:
- arah
- imbangan soalan
- gmbran obj.pngjran dgn tpt
MEMILIH JENIS SOALAN
-          2 jenis:
- objektif(aneka pilihan/padanan/melengkapkan) lebih banyak
- subjektif(esei-jwpn pjg/pdk)pemarkahan > subjek

Kebaikan ujian objektif
Kebaikan ujian subjektif
> ukur pengetahuan
> ukur aplikasi/analisis/sintesis&kebolehan pnlisan
Beri peluang teka jwpn
Perlu akt.intelektual
Mngglkn pem.mdlm/terperinci
Mudah dibina
Pemarkahan mudah(kebolehpercayaan tinggi)
Mdrong keaslian/inovasi(pdktn pnylsaian mslh)

Kelemahan ujian objektif
Kelemahan ujian subjektif
Perlu masa pjg btk soalan baik
Masalah pemarkahan(kebolehpercayaan rendah)
Sukar dibina
Perlu masa pjg beri markah

KAEDAH MEMBENTUK & MENYEDIAKAN UJIAN
-          Draf awal
-          Draf disorot oleh rakan2, guru bpnglmn
-          Guna bank soalan-ubahsuai
-          Masa cukup
-          Peringkat bacaan-setara/mengukur kebolehan@objektif sama
-          Elak soalan memperdaya( x komprehensif)
UJIAN PENCAPAIAN
-          Berdasarkan objektif t/laku(mesti berlaku dlm pmbljran)
-          Obj.t/laku dlm p&p mesti dilakukan semula pd obj.ujian/pep.
-          2 Objektif t/laku:           
- obj.khusus(boleh diukur/mengukur-melukis/mengira)
- obj.umum(x boleh diukur/mengukur-sedar,tahu)
-     Obj.t/laku jelaskan t/laku yg perlu dicapai/tunjuk gerakbalas & bukti

BAB 9 UJIAN DALAM BILIK DARJAH

UJIAN DIBINA OLEH GURU

- Kebaikan:
-          Boleh menilai dgn bkesan apa yg telah diajar
-          Berdasarkan kurikulum terkini
-          Membantu strategi pengajaran-(ajar semula maklumat tertinggal,ajar mak.>mdlm/tgl mak.yg da tahu, tindakan pemulihn&pengayaan)
-          Tertumpu pada 1 @ 2 aspek(kemahiran/pengetahuan) sahaja
-          Penilaian lebih kerap
-          Berkaitan dgn obj.yg ditetapkan
- Kelemahan:
- soalan < jelas
- pktaan/prnyataan < jelas
- < penegasan(ayat pasif@aktif)
- format x sesuai
- Jenis:
- Jenis esei(subjektif): Jwpn pdk/respon terhad, jwpn pbincngan/respon pjg, lisan
- Jenis objektif: lebih tepat, jwpn pdk, pktn tunggal, symbol, rumusan, plbgi pktn/pernytan, btl-slh, aneka 
  pilihan, padanan   
MERANCANG UJIAN
- Kenapa?
-          Boleh ttpkan obj.pgjran, rancang strategi, sedia bhn bctak, laksana prosedur penilaian
-          Boleh <kan kelemahan
- Tujuan
- nilai/timbang keupayaan(kmhiran/pengetahuan) pelajar
- ukur pkbgn semasa
- pemeringkatan pelajar
- mdiagnos kesukaran pelajar
- mnilai kaedah pgajaran
- kekalkan kbkesanan kurikulum
- galak pbelajaran
- motivasi pelajar
PENYEDIAAN JPU
- Bila?
- Sebelum mula pengajaran
- Tujuan:
- Bantu susun bhn2 pgajaran,pbacaan, pnglmn bgkl/makmal
- sebagai agen pemantau
- guru x salah arah
- tentukan pgukuran pgetahuan pljar yg sah
- integrasi kdgn pljran& obj.pgajaran
- p÷kan  kdgan pljran > terperinci
- jpu terperinci-mjana idea membina item ujian
-Penentuan pemberatan:
- item ujian sesuai dgn obj.pembljran
- x obj./kdungan tertinggal
- Perbezaan ujian esei & objektif:
Ujian esei
Ujian Objektif
Pelajar susun&nytakan jwpn pjng&idea sendiri
Perlu beri respon ringkas/betul
Soalan sedikit perlu jwpn pjg
Soalan bnyk perlu masa sgkt utk beri respon
Pelajar berfikir&menulis sepjng masa mnjwab
Membaca&berfikir<menulis
Kualiti bgantung kpd penilai
Kualiti bgantung kpd kmhiran pembina
Mudah dsediakan sukar beri markah(kblehpcyaan tg)
Sukar bina mudah beri markah(kblehcyaan rndh)
Terdedah kpd pmbohongan
Terdedah kpd tekaan

- Pertimbangan semasa memilih format item:
- tujuan ujian
- masa penyediaan
- bilangan calon (ramai-objektif, sedikit-esei/lisan)
- kemudahan fizikal
- umur calon
- kemahiran guru
- Pertimbangan sebelum menulis item ujian:
- tempoh ujian-(kompleksnya subjek/obj.yg diukur/diskriminasi item/bil.alternatif/pilihan jwpn/)
- kesukaran ujian
- bila & berapa kerap ujian
- bentuk respon
-
Click ads for your tq or like.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...