Want to know more, please click

Followers

Pages

Wednesday, August 28, 2013

penghargaan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Segala kesyukuran diucapkan kepada Allah Subhanahu Wataala serta selawat dan salam keatas junjungan Khataman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam kerana dengan keredhaan dan keberkatannya sahajalah kami diberi kekuatan bagi menyempurnakan penulisan ilmiah ini.

Jutaan terima kasih kepada pensyarah matapelajaran kami iaitu Encik Asnul Dahar Bin Minghat yang telah memberikan kami ilmu, tunjuk ajar serta kekuatan dalam menyempurnakan kajian kes ini sebaik yang mungkin.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada rakan-rakan yang juga membantu kami sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses kami menyiapkan kajian kes ini.

Akhir sekali, semoga dengan penghasilan kajian kes ini diharap ia dapat membantu memberi panduan sedikit sebanyak untuk pihak yang berkenaan serta kami sendiri dalam memahami dengan lebih lanjut kaedah-kaedah pengurusan sistem lif.


Sekian , wassalam.
Click ads for your tq or like.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...